Rok 1941

25. září 2007 v 23:14 | Josef Havrda
Zápis o včelařské besídce konané 19./I. 41
Př.předseda zahájil besídku a vzpomenul zesnulého př.Dvořáka, který byl za své záslužné práce čestným členem spolku. Rovněž i včelařské ústředí jako projev uznání za jeho práce pro včelařství mu udělilo bronzovou medaili. Památka zesnulého byla uctěna povstáním všech přítomných.
Př. jednatel referuje o rozdělení cukru, jež se odbylo hladce až na některé výjimky, které při tak velkém počtu členů našeho spolku jsou mizivým procentem. Jest roztrpčen na některé členy, že se nechovají vůči spolku tak, jak by měli. Ústředí zasílá formulář, na kterém musí každý člen svým podpisem stvrditi příjem cukru. Na každý 1 kg cukru bylo připočteno 10 h, kterýžto poplatek jest na úhradu při rozdílené cukru a různá vydání spolku.
O pořádání besídek v roce 1941 jest zažádáno a valná hromada ustanovena na 16. únor 1941 v 8 hod. dopol. v hotelu Palace. Dne 23. února v 8 hod.. dopoledne koná se župní včelařská schůze rovněž v hotelu Palace.
Př.předseda předčítá dopis od př. Hály z Dašic, který byl adresován např.jednatele. Př.Hála sděluje tímto dopisem, že mnoho našich členů přestupuje ku včelařskému spolku v Hroch. Týnci. Jako důvod uvádí osobu př. předsedy Pokorného. Př. předseda poznamenává, že za takovýchto okolností se své funkce vzdává a žádá, aby byl na valnou hromadu vypracován návrh na volbu nového předsednictva výboru. Tento jeho projev byl však všemi přítomnými členy zavržen s odůvodněním, že spolek se nemůže podřídit vůli jednotlivců, nýbrž celku. Zvláště ne těch jednotlivců, kteří jsou členy pouze při přidělování cukru. Do besídek, kde by mohli své stížnosti neb návrhy přednésti nechodí a po straně práci těch členů, kteří pracují, kritizují a činnost jim znechucují.
Úlové váhy jsou již rozděleny a každý, kdo si tuto odebral, musí podepsati smlouvu, ve které potvrzuje, že váha až do úplného zaplacení jest majetkem spolku a požadovanou částku K 615,- , že zaplatí během 2 let. Váhy byly přiděleny těmto členům: Dubec, Horáček, Hejný, Matura, Šimůnek, Vančura, Steklý.
Besídka po volné rozpravě byla ukončena.
Jiří Dubec
Zápis o včelařské besídce konané 20. dubna 1941.
Př. předseda zahájil besídku za velmi pěkné účasti, načež př. jednatel podal krátce svůj referát. Po jeho přečtení bylo přikročeno ku promítání úzkého filmu, který byl vypůjčen od Ústředí. Jsou to následující filmy: Život včel - 3 díly, Chov matek - 3 díly, Smysl včel pro barvy, Včelí čich a včelí chuť. Program, byl sledován s velkým zájmem a potrval 3,5 hod. Projektor zapůjčil s ochotou p. továrník mg. Prokop. Pozornosti se těšil též úl "Listovák", zhotovený př. Horáčkem dle německého způsobu.
Besídka byla pak ukončena.
Jiří Dubec
Zápis besídky ze dne 18.5.41
Př.předseda zahájil besídku a poukázal na letošní špatné počasí, jež rozvoj včelstev brzdí a tím včelaře poškozuje. Přítel Horáček rozdal mezi přítomné členy knihovní seznamy. Př. jednatel uvádí ztráty na včelstvech, která jsou právě tak veliká, jako v roce minulém. Cukr dosud nebyl nikde přidělen. Byl dán návrh na zhotovení úlových lístků a k provedení byli pověřeni př.Lisý, Horáček a př.Pokorný. Tabulky tyto budou pak prodávány za režijní cenu. Př.Gruntorád požádal lesní správu města Pardubic o vysázení medonosných stromů. Ta jest ochotna vysázeti všechny stromy kromě akátů a jív, jelikož se prý tyto do lesa nehodí. Na hospodářské výstavě, která se má konati v Pardubicích od 1.června bude také včelařská exposice od ústředí. Př.pokladník oznamuje, že spolkovou váhu, kterou měl tj. obyčejnou decimálku, dává k dispozici , jelikož si jinou váhu koupil. Váhu převezme př. Mlateček a použije ji ku rozvažování cukru. Úlovou váhu spolkovou, kterou měl př. Gruntorád si převezme př. Všetečka ze Sezemic. Schůze byla pak po různých odborných debatách ukončena.
Jiří Dubec
Zápis z besídky ze dne 21./6.- 41
Př. předseda zahájil besídku za nepřítomnosti př. jednatele i pokladníka. Předčítá výnos Svazu českomoravského ve kterém jsou uvedeny směrnice pro organisování sběru medu. Každý spolek má míti určeného svého sběrače, jemuž musí každý člen, dle počtu včelstev, med odvésti. Množství medu bude dodatečně oznámeno. Současně zasílá svaz dotazník, jímž žádá o sdělení, jak velkou snůšku medu lze asi očekávat, na což bylo odpověděno, že přibližně 1 kg maximálně 1 ½ kg.
Ústředí zasílá oběžník, ve kterém vyzývá spolek, aby do konce června zaslal počet zazimovaných včelstev každého jednotlivce. Všem členům budou zaslány dotazníky, jež musí každý vrátit vyplněný a jeho správnost potvrditi svým podpisem. Dotazníky zhotoví př.Horáček. Besídka po rozpravě byla ukončena.
Jiří Dubec
1.) Za rozdílení cukru bylo odhlasováno dát skladníkovi v Roln. družstvu 200,- K.
Zápis z besídky ze dne 17. srpna 1941
Př. předseda zahájil besídku uvítáním všech přítomných a sdělil, že místo besídky červencové konal se chovatelský kurs v Sezemicích u př.Vlacha. Za účasti asi 50 přítomných přednášel př. Sedláček z Hradce Králové. Kurs postrádal praktického provedení , jelikož nebyly k dispozici chovatelské pomůcky.
Po přečtení došlé korespondence a sdělení, jak byla tato vyřízena, dává př.jednatel návrh, aby byl zakoupen spolkový cyklostil, jelikož soukromý př. Horáčka , na kterém zhotovoval všechny spolkové oběžníky není již provozu schopný. Návrh tento byl všemi přítomnými přijat a zakoupení pověřen př.Horáček. Pořizovací náklad činí asi 1600 K. Za rozdílení cukru bylo odhlasováno dáti skladníkovi v Rolnickém družstvu K 200,-.
Př. Čejka žádá o další půjčku 1500 K na zakoupení včelařského nářadí. Půjčka byla mu poskytnuta. Rovněž mu byl vydán dobropis , jímž spolek za př.Čejku ručí u fy Švarc do výše 5000 K za odebrané včelařské potřeby.
Jelikož dosud nedošly žádné směrnice o odvádění a cenách medu a o rozdělování cukru jenž museli vrátit ti včelaři, kterým včelstva uhynula, nabídl se př.Horáček, že zajede do Prahy a věc řádně vyšetří na ústředí. Nabídka jeho byla s povděkem přijata a byl dán návrh , aby event. vydání mu bylo hrazeno. Dne 31. srpna je prohlídka včelínů v Ohrazenici.
Besídka po různých rozpravách z prakse byla ukončena,
Zapsal Jiří Dubec
Zápis o besídce ze dne 21./12. 1941
Besídku zahájil př.předseda Pokorný a podotknul, že hlavním úkolem této besídky jest vypracování návrhu na valnou hromadu.Bylo proto k vypracování návrhu přikročeno. V prvé řadě jest to požadavek př.Horáčka , který jestliže bude jednatelem požaduje za tyto práce 2100 K ročně. Po debatě byl tento návrh, vzhledem k současné době, která vyžaduje zvýšenou činnost jednatelovu, schválen. Za rok 1941 požaduje za práce jednatelské, které mu byly svěřeny 1000 K. Tento požadavek byl rovněž přijat a postoupen k vyřízení př.pokladníkovi.
Př.Pokorný jako předseda dává návrh, aby na jeho místo předsednické někdo jiný vzhledem k jeho stáří. Byl proto dán návrh, aby př.Pokorný se stal čestným předsedou a př.Lisý jeho nástupcem. Dále byli navrženi: př. Hála místopředsedou, př.Horáček jednatelem a př.Matura pokladníkem.
Osvětový odbor př. Hála
Pastevní př.Gruntorád
Chovatelský př. Lisý
Nákazový př.Štěpánek
Racionalizační př. Čejka
Zužitkovací př. Horáček
Knihovníkem př. Štěpánek
Hospodářem př. Žďárský
Revizory účtů př. Pospíšil a Hejný
Delegáty do ústředí jsou všichni referenti jednotlivých odborů a př.Pokorný.
Tento návrh bude přednesen na valné hromadě ku schválení.
Dalších návrhů nebylo a po rozpravě z prakse, která nastala, byla besídka ukončená.
Jiří Dubec
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama