Rok 1939

25. září 2007 v 23:10 | Josef Havrda
Zápis o výborové schůzi konané dne 19.II.1939, za účasti 37 členů, která byla zahájena př.předsedou Pokorným.
1. Stanoven nový zapisovatel př.Kolín Jos. z Pardubic, Familie
2. Stanoveny ceny mezistěn na Kč. 21,-
3. Schůze prohlášena za důvěrnou a schváleno koupiti 1 q cent vosku za cenu 16,50 Kč za jeden kg , dále 4 automatické úlové váhy (ovšem pokud stačí peníze) a rozděleny členům: příteli předsedovi Pokornému, Ohrazenice, př.Zíkovi, Čeperka, př. Gruntorádovi Rosice a př. Kouřílkovi Familie, s podmínkou, že dotyční budou přesně desetidenně odváděti zápisy o úbytcích resp. přírůstcích včelstev na váze.
4. Důvěrnost schůze zrušena a pokračováno při schůzi norm.
5. Př.Lisý sdělil, že příští besídku bude míti přednášku př. Sedláček z Hradce Králové na thema: "Racionalizace ve včelařství".
Navrženo a schváleno, aby byly dány do vazby všechny knihy spolkové knihovny, pokud jest třeba. Knihy k vazbě vybéře př.knihovník.
6. Př. předseda Pokorný navrhuje, aby všichni včelaři, kteří k nám přišli z pohraničí, zaslali vzorky včel ze svých včelínů a to po 30 kusech včel k výzkumu včel. ústavu v Dole. Rozdělena sojová moučka členům spolku, čímž byla schůze skončena.
Kouřílek Fr. Josef Kolín - zapisovatel
Výborová schůze konána dne 16./4. 39 zahájena př. místopř.
1. Př.jednatel přečetl došlé dopisy.
2. Vydávání sazenic akátů a javorů mléč. členů spolku po té prohlídka včelínu u př.jednatele Lisého.
Kouřílek Josef Kolín - zapisovatel
Zápis o výborové schůzi, konané dne 21./5. 1939.
1. Schůze zahájena př.předsedou Pokorným za přítomnosti 30 členů.
2. Vzpomenuto úmrtí Dra Vet. Rytíře
3. Př.jednatel čte došlé dopisy pro spolek,
4. Předána kniha knihovníkovi "100 nejdůležitějších chorob a škůdců ovoc. stromoví" pro včel. knihovnu.
5. Schváleno, že kurs pro začátečníky bude uspořádán dne 11.června 1939 u př.Čejky v Čivicích. Hodina kursu bude oznámena dodatečně.
6. Přihlášen a přijat nový člen spolku př.Ježek Frant., říd. učitel v.v. Pardubice.
7 Př.Rutr z Rábů předložil potvrzení výzk. stanice v Dole o zdravých včelstvech.
8. Př. Čejka podává referát o koupi vosku, současně žádá, aby byl předán pařák na vosk od př.Ryby z Pardubic, k potřebám při výrobě mezistěn pro spolek a současnému půjčování okolním včelařům, čemuž se vyhovuje.
Schůze ukončena.
Kouřílek Josef Kolín - zapisovatel
Zápis o exkursi pořádané dne 11./VI. 39 na včelíně př.Čejky v Čivicích za účasti 63 členů.
Přítel Morávek z Hradce Králové referoval o postupných pracích ve včelstvu. Rozebrána včelstva za odborného výkladu referenta. Ukázka značení matek.
Kouřílek Zapisovatel - Josef Kolín
Zápis o výborové schůzi dne 18./VI. 39 za přítomnosti cca 25 členů.
1. Schůze zahájena př.Pokorným.
Jednání o dvouvčelstevním hospodářství.
2. Usneseno, aby př.předseda Pokorný a př.Jednatele Lisý odebrali se co deputace na okresní úřad a požádali o stanovení cen medu pro rok 1939. Zatím projednáno, že cena medu 20,-K za 1 kg není nikterak přemrštěná a na letošní špatný včelařský rok odpovídá alespoň z části běžným cenám jiných potravin.
3. Stanovena exkurse na den 2./VI. (mělo být zřejmě 2.VII.) t.r. k příteli Ruterovi do Rábů ku prohlídce jeho včelnice a pojízdné váhy. Co referent stanoven předseda Pokorný. Zvláštní oznámení o této exkursi jednotlivým členů nebude podáváno pro veliký finanční náklad.
Schůze skončena a pokračováno ve volné debatě.
Kouřílek Zapsal Josef Kolín zapisovatel
Zápis o exkursi konané dne 2./VI. t.r.(opět mělo být zřejmě 2.VII.JH) na včelín př.Rutra v Rábech za přítomnosti cca 20 členů.
Prohlídka včelínu, váhy na vážení šesti úlů a automat. napajedlo.
Kouřílek Zapsal Kolín zapisovatel
Poznámka: Na stránce, na níž se nalézá tento zápis je nalepena páska o rozměru 150x15 mm červenobílé barvy. na níž je 8mm široký pruh červené barvy, který má ještě po svých obou okrajích necelý milimetr od krajů bílou linku též necelý milimetr širokou, Středem tohoto červeného pruhu je pak nápis "Pravý jen s neporušenou kontrolní páskou" . Nápis je rovněž bez barvy, tedy bílý.
Zápis o výborové schůzi, konané dne 20./VII. 1939 za účasti cca 20 členů.
Schůzi zahájil př.předseda Pokorný. Projednáno, že z vosku koupeného se mezistěny protahují.
Předseda a úzký výbor dostal plnou moc k volnému peněžnímu hospodaření a k nakoupení užitečných potřeb pro včelaře v neomezeném množství, pokud pen. stačí. K tomuto usneseno koupiti nálepky na lahve s medem, aby si včelaři mohli po 100 kusech odkoupiti.
Dále nařízeno, aby knihovník koupil všechny včelařské knihy v poslední době vyšlé.
Volná debata.
Kouřílek Zapsal Josef Kolín zapisovatel
17.9.1939
Zápis o výborové schůzi konané dne 17./9. t.r.
Volná debata. Josef Kolín zapis.
22./10.1939
Zápis o besídce konané dne 22./10. t.r. za přítomnosti cca 15 členů. Besídku zahájil př. předseda Pokorný.
Čtení dopisů přítelem jednatelem Lisým.
Navrženo koupiti tyto knihy:
Brener "Přezimování včelstev"
Rytíř "O nemocech a škůdcích včely medonosné"
Objednána sojová moučka pro členy:
př.předs. Pokorný 1 kg př.Libich 1 kg
př. Dubec 2 kg př.Vančura 2 kg
př. Čejka 1 kg př.Šafka 1 kg
př. Sedlák 2 kg př. Štěpánek 4 kg
př.Kouřílek 1 kg př.Kolín 1 kg
Josef Kolín , zapis.
Zápis o besídce, konané dne 19./XI.39 za účasti cca 20 členů.
Besídku zahájil př.předseda Pokorný.
Př.Pokladník Matura sdělil, že přišly 2 váhy úlové à 540,- K a byly přiděleny: 1 váha př.předs. Pokornému do Ohrazenice a 1 váha př.Gruntorádovi do Rosic, s podmínkou, že budou vedeny přesné záznamy o úbytcích resp. o přírůstcích na váze, jinak váha bude odebrána a přidělena jinému. Gruntorád Josef
Následovala volná debata.
Josef Kolín zapis.
Zápis o besídce konané dne 17. prosince 1939, kterou zahájil př.předseda Pokorný.
Př. pokladník Matura přečetl oběžník od Ústředí, stran cen medu a jeho balení, čistění a.t.d.
Usneseno neprodávati mezistěny nýbrž vyměňovati za vosk , počínaje dnešním dnem.
Usneseno žádati o povolení valné hromady a to na den 28./I. 1940. Jednáno, aby na valnou hromadu byly dány úly a to asi 10 kusů různých typů, aby se začátečníci mohli poučit o jejich výrobě.
Usneseno aby př.Kalašovi byly odebrány lahve a dány do prodeje př.Gruntorádovi, dále aby př. Kalaš svůj dluh splácel.
Volná debata. Josef Kolín zapis.
Gruntorád Josef
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama