Rok 1934

25. září 2007 v 22:49 | Josef Havrda
Zápis z výborové schůze, konané dne 21.ledna 1934.
1. Předseda zahájiv schůzi, oznamuje, že zjistil, že jednatel po všechna léta své funkce část výdajů spojených s rozdělováním cukru uhražoval ze svého. Poukázal na to, že to činil pro spolek ve snaze nezvýšit výdaje spolku a přece získati ochotu v roln. družstvu k uskladnění a vydávání cukru. Tím svou vlastní odměnu jednatel snížil. Domnívá se, že je povinnosti spolku dáti mu náhradu. Po krátké debatě, k návrhu př.F.Kohoutka usneseno vyplatiti jednateli na účet příštího rozdělování cukru jako náhradní ztráty při rozdělování cukru částku 900,- Kč. Debata i hlasování o této věci konáno v nepřítomnosti jednatele. Usnesení pak jednateli oznámeno, načež vyslovuje výboru díky.
2. K návrhu př.Jiroutka usneseno zakoupiti a rozdati členům, kteří by měli o to zájem, medonosné stromy a keře: akáty 1000 kusů, pajasany, žanovce a jerlíny asi po 10 kusech dle zájmu.
3. Ve věci zřízení pozorovací stanice usneseno: Vítáme s povděkem ochotu př.Lisého k vedení této stanice. Avšak spolkové finance tohoto času nedovolují větších výdajů. Proto nutno zřízení pozor. stanice asi na rok odložiti. Poněvadž pak v poslední době se očekává, že př. Joska z Hostovic bude nucen vzdáti se vší veřejné činnosti, bude tím snad uvolněna pozor. stanice u něho umístěná. Pro případ, že by se tak skutečně stalo, spolek se vynasnaží, aby tato stanice byla přidělena př.Lisému.
4. Usneseno v roce 1934 odebírati mimo Č.Vč. též Moravskou včelu, Včelařské rozhledy, Včelařský obzor a Slovenského včelára.
5. Jednateli uloženo opatřiti zásobu dobrých mezistěn pro členy spolku.

Důvěrníci

6. V obvodech, kde je více členů, jmenováni důvěrníci:
Jos.Kysela, rol. pro Barchov,
Frant.Náhlík pro Bohdaneč,
Jarosl. Brandejs " Bukovinu,
V.Zíka " Čeperku a Hrobice
J.Vayer " Černou za B., Mnětice a Drozdice
J.Čejka " Čivice
K.Komárek "Dašice,Moravansko, Zminný, Kostěnice,Práchovice
V.Tomáš " Dolany
Fr.Sakař " Dříteč
A.Sobotka " Hradiště
Fr.Křídlo " Nové Jesenčany
J.Adámek " St.Jesenčany
B.Černík " Lány na D, Krchleby, Opočinek, Srnojedy
B.Trávníček " Moravany, Platenice, Slepotice, Lipec
Fr.Vladyka " Nemošice
K.Pokorný " Ohrazenice,Trnová,Doubravice
J.Kšír " Opatovice,Vysoká,Libišany a Pohřebačka
A.Houba " Osice
A.Kysela " Ostřešany
Jos.Půlpán,St.Skočdopole pro Pardubice
J.Karel pro Familii
J.Malý " Rosice
F.Havelka " Rybitvy,Lhotu Bl., Černou u Bohd.
Ad.Mlateček " Sezemice, Bohumileč, Dražkov, Choteč, Kladinu, Koloděje, Lukovnu, Počáply, Veskou,Újezd
J.Fuksa " Studánku
A.Tuma " Svítkov
K.Krupař " Třebosice
Jar.Fibich " Zástavu
Fr.Fuksa " Ždánice,Plch,Podůlšany
7. V r.1934 usneseno přádat schůze:18./3. v Opatovicích, 22./4. v Dašicích, 13./5. v Moravanech, 17./6. v Lánech na Důl., 15./7. slavnostní valná hrom. v Pardubicích na oslavu osmdesátin př.Hlineckého, 19./8. v Bohdanči, 16./9. v Sezemicích.
Jiných předmětů jednacích nebylo, proto skončeno.
Ověřovatelé: Malý Josef, Kubánek Josef
Zápis o výborové schůzi konané dne 18. února 1934.
1. Protokol o výborové schůzi z 21.1.1934 přečten, schválen a bez námitek podepsán. K usnesení této výbor.schůze jednatel dodává, že náhradu 900 Kč po dobrém uvážení nemůže přijmout, neboť celá záležitost s rozdělením cukru v r.1933 není skončena.
2. Usneseno pro rozmnožení pastvy rozdati členům medonosné křoviny v ceně úroků ze spolk. peněz, ve spořitelně uložených. Obstará jednatel.
3. Př.Lisý oznamuje, že na jeho včelíně zřízena nákladem ZÚ pozorovací stanice.
4. Jednatel oznamuje, že opatřil 50 kg dobrých mezistěn, které mohou členové odebrati u př.Ryby v Pardubicích, nebo u jednatele v Ohrazenici 1 kg za 22,-Kč.
5. Usneseno, aby všechny nevázané knihy ve spolk. knihovně nové i starší, daly se svázati, což opatří knihovník.
6. Po té zvoleni referenti jednotlivých odborů a to: př.E.Lisý odb.osvětový, př.Fr.Kohoutek plemen,.chov, př.Růža odb.pastevní, př.Havelka odb. pro prodej a zužitk. včelích výrobků a př. Pokorný odb. racionalisační.
Tím skončeno K.Pokorný
Ověřovatelé: Ondrka Jos. a podpis nečitelný
Zápis o výborové schůzi konané 27.května 1934.
1. Protokol o výborové schůzi z 18.II. t.r. přečten, schválen a bez připomínek podepsán.
2. Účty za knihy a vazbu pro spolk. knihovnu schváleny.
3. Medonosné křoviny objednány za školky medon.rostlin v Kelči u Hranic a rozděleny členům majících o ně zájem. Mimo to přidělilo ZÚ našemu spolku 1000 kusů sazenic akátu, které byly vojenskou správou vysázeny na stráni pod Pardubičkami.
4. Usneseno, aby každý člen přihlašující se o příděl nezdaněného cukru zároveň s přihláškou zaslal zálohu 2,- Kč na každý kg. Zbytek každý zaplatí před odebráním cukru. Tím schůze skončena.
Podepsán K.Pokorný
N.B.
5. Usneseno, aby nadále nezdaněný cukr byl vydáván všechen jen v Rolnickém družstvu a skladníkovi byla vyplácena odměna 200,- Kč. Výlohy s rozdělením cukru tím jen nepatrně stoupnou, neboť odpadne placení dovozného části cukru k panu Bártovi (60,-Kč) a odměna p.Bártovi (50,-Kč).
Podepsán: K.Pokorný Ověřovatelé:F.Kohoutek
Otakar Matura
Zápis o mimořádné valné hromadě konané dne 15.července 1934.
Předseda zahájiv schůzi, připomíná, že tato valná hromada měla býti slavnostní n a oslavu osmdesátých narozenin dlouholetého předseda a čestného člena spolku př.Mat. Hlineckého. Než smrt nedopřála ani oslavenci ani nám, bychom mu dnes mohli projeviti svou vážnost a úctu. Zemřel Hlinecký 1.května t.r. Dále oceňuje předseda práci Hlineckého pro spolek i pro české včelařství vůbec, zvláště vyzdvihuje jeho činnost přednáškovou a literární. Přítomní stojíce, vyslechli vzpomínku předsedovu a uctili tak jeho památku.
Slova se pak ujímá př.Lisý, který podrobně líčí jak třeba připraviti včelstva na zimu a pak je zazimovati, aby ve zdraví a síle dočkaly se jara. Dobré zazimování je základem zdaru v příštím roce. Čilá debata , jež se po přednášce rozproudila, velmi dobře pěknou přednášku doplnila.
Po té zvoleni referenti odborů tak, jak zatímně již v únorové výb.schůzi a se stalo.
Přikročuje se pak k jednání o článku ve Východočeském Rozhledu, v němž pisatel neurvalým sprostým způsobem napadá funkcionáře spolku, zvláště jednatele a předsedu a úplně lživě je obviňuje, že prodávali včelařský cukr nečlenům. Jednatel pak přečítá článek, větu za větou objasňuje, nebo vyvrací. K dotazu, zda někdo ze členů, přihlásiv se včas, cukr nedostal, nebo jinak byl na svém právu zkrácen, nikdo se nehlásí. Po té k návrhu přítele Tlustého zvolena tříčlenná komise, která má rozdělení cukru v r.1933 dle výkazů a dokladů zrevidovati a o příští valné hromadě podati zprávu. Zvoleni př. A.Tlustý z Pardubic, O.Matura z Pardubic a př.Pleskot z Rybitev. Př.Tlustý pak pověřen ostatní členy komise a předsedu, jednatele a pokladníka k této revisi ve vhodnou dobu svolati.
Volných návrhů nebylo, proto mimořádná valná hromada skončena.
Zapsal K.Pokorný Ověřovatelé:dva podpisy nečitelné
Zápis o výborové schůzi konané 18.XI.1934
Protokol o výborové schůzi z 29.července t.r. přečten a schválen.
Usneseno konati řádnou valnou hromadu 16.prosince 1934 dopoledne.
Stanoven program valné hromady. K návrhu př.Matury usneseno uspořádati při valné hromadě výstavku moderních úlů a požádati výrobce, aby úly k tomu účelu zapůjčili. Výlohy s dopravou sem i zpět, jakož i ostatní výlohy s tím spojené uhradí spolek.
Dále usneseno požádati opět ZÚvč. za příděl akátových sazenic pro příští jaro.
Usneseno též požádati ZÚvč pro příští rok za povolení jednodenního kursu pro začátečníky a dvou přednášek.
Usneseno vyzvati prostřednictvím důvěrníků členstvo k účasti na župní schůzi 2.XII. t.r., na níž bude přednášeti "O racionalisaci ve včelařství" př.O.Brener.
Usneseno též zakoupiti ještě jeden parní vařák na vosk a to "Vítěz".
Usneseno objednati 10 kusů brožur Prof.Vend. Šístka "Včelař pěstitelem ovocného stromoví" a 10 klusů brožur Ing.C.V.Strýčka "Jak včelařit bez cukru řepného". Usneseno též pro knihovnu zakoupiti spis Říhův "Ovocnictví". Je to velké nádherné dílo, již rozebrané, ale př. Lisý obdržel nabídku za přiměřenou cenu.
Při valné hromadě rozprodají se reklamní včelařské pohlednice, asi 14 kusů za 1,-Kč a vylosuje se několik knih, jež byly vzaty do prodeje , ale dosud se neprodaly. Opatří se též několik výtisků Jakšova "Včelaře začátečníka", aby se mohl přenechati novým členům začátečníkům.
Po té schůze ukončena.
Zapsal: K.Pokorný Ověřovatelé:Jar.Čejka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama